InicioCovid-19

Covid-19

"Management of Residential Centres in times of uncertainty: learnings and keys for moving forward".

  Fecha:
 Tipo: Curso
 Línea de conocimiento: 
 Localización: Online o presencial (Ciudad Real - Valdepeñas)

Spain is one of the developed countries most affected by the Covid-19 pandemic and one of the worst performers in terms of the number of deaths in care homes. Between March and August 2020, at least half of the people who died in Spain with covid-19 or compatible symptomatology died in these centres, which in 2019 were the habitual residence of more than three hundred thousand people. 

Profesionales

Otros profesionales

"Egoitza-zentroen kudeaketa ziurgabetasun-garaian: ikaskuntzak eta aurrera egiteko gakoak"

  Fecha:
 Tipo: Curso
 Línea de conocimiento: 
 Localización: Online o presencial (Ciudad Real - Valdepeñas)

Covid-19ren pandemiak gehien kaltetutako herrialde garatuetako bat da Espainia, eta mendetasun-egoeran dauden pertsonentzako egoitzetan hildakoen kopuruari dagokionez emaitza txarrenetako bat erakusten du. 2020ko martxotik abuztura bitartean, Espainian COVID-19arekin edo sintoma bateragarriekin hildakoen erdiek gutxienez zentro horietan egin dute, 2019an hirurehun mila pertsona baino gehiagoren ohiko etxebizitza baitziren.

Profesionales

Otros profesionales

“Gestión de Centros Residenciales en tiempos de incertidumbre: aprendizajes y claves para avanzar"

  Fecha:
 Tipo: Curso
 Línea de conocimiento: 
 Localización: Online o presencial (Ciudad Real - Valdepeñas)

España es uno de los países desarrollados más afectados por la pandemia de Covid-19 y uno de los que muestra peores resultados en relación al número de fallecidos en residencias para personas en situación de dependencia. Entre marzo y agosto de 2020, al menos la mitad de las personas fallecidas en España con covid-19 o sintomatología compatible, lo han hecho en estos centros, que en 2019 eran la vivienda habitual de más de trescientas mil personas. 

Profesionales

Otros profesionales

Challenges arising from Covid-19 in older people

  Fecha:
 Tipo: Webinar
 Línea de conocimiento: 
 Localización: Online

 

Profesionales

Otros profesionales

Covid-19tik eratorritako erronkak adinekoengan

  Fecha:
 Tipo: Webinar
 Línea de conocimiento: 
 Localización: Online

 

Profesionales

Otros profesionales

Rethinking the social role of ageing in the framework of COVID-19

  Fecha:
 Tipo: Webinar
 Línea de conocimiento: 
 Localización: Online

According to the data published so far, the pandemic caused by COVID-19 has severely affected older people, especially those living in residential centres. The vulnerability and poor prognosis of the disease in this population group has led to the implementation of more restrictive preventive measures of confinement, isolation and social distancing than in any other group, accompanied by ageist attitudes that are determinant in essential issues such as treatment or access to services by older people.

Profesionales

V EDEtik Dialogues&Learnings: "Care in the new normal for carers"

  Fecha:
 Tipo: Otros
 Línea de conocimiento: 
 Localización: Online

On 5 November, the fifth EDEtik Dialogues & Learnings meeting was held under the title "Care for carers in the new normality". This virtual meeting was attended, among other guests, by our colleague Nerea Galdona, coordinator at the Matía Foundation of the "Sendian" programme and of the training programme for carers associated with the "PECEF" financial aid.

Profesionales

Zahartzeak COVID-19aren esparruan duen gizarte-eginkizuna birpentsatzea

  Fecha:
 Tipo: Webinar
 Línea de conocimiento: 
 Localización: Online

Orain arte argitaratutako datuen arabera, COVID-19ak eragindako pandemiak eragin larria izan du adinekoengan, batez ere egoitza-zentroetan bizi direnengan. Gaixotasunaren ahultasunaren eta pronostiko txarraren ondorioz, konfinamendu, isolamendu eta urruntze sozialeko prebentzio-neurri murriztaileagoak ezarri dira beste edozein taldetan baino, eta, horiekin batera, jarrera edadista erabakigarriak hartu dira funtsezko gaietan, hala nola adineko pertsonen tratuan edo zerbitzuak eskuratzean.

Profesionales

V EDEtik Elkarrizketak eta ikaskuntzak: "Zaintzaileei normaltasun berrian ematen zaien arreta"

  Fecha:
 Tipo: Otros
 Línea de conocimiento: 
 Localización: Online

Azaroaren 5ean, EDEtik Elkarrizketak & Ikaskuntzak bosgarren topaketa egin zen, "Arreta normaltasun berrian zaintzaileei" izenburupean. Hitzordu birtual horretan, besteak beste, Nerea Galdona lankidea izan zen, Matia Fundazioko koordinatzailea "SENDIAN" programan eta "PECEF" laguntza ekonomikoarekin lotutako zaintzaileentzako prestakuntza-programan.

Profesionales

V EDEtik Diálogos&Aprendizajes: "La atención en la nueva normalidad a las personas cuidadoras"

  Fecha:
 Tipo: Otros
 Línea de conocimiento: 
 Localización: Online

El pasado 5 de noviembre se llevó a cabo el quinto encuentro EDEtik Diálogos&Aprendizajes bajo el títutlo “La atención en la nueva normalidad a las personas cuidadoras”. A esta cita virtual acudió, entre otras invitadas, nuestra compañera Nerea Galdona, coordinadora en Fundación Matía del programa "Sendian" y del programa de formación a cuidadores asociada a la ayuda económica "PECEF".

Profesionales

Páginas