Iniciodemografía

demografía

EH2040: Demografia, lurraldea, zaintza, hizkuntza

  Fecha:
 Tipo: Jornada
 Línea de conocimiento: 
 Localización: Usurbil - Residencia Artzabal

Udako Euskal Unibertsitateak (UEU), Jakinek eta Usurbilgo Udalak antolatutako jardunaldia #ElkarEkin-ekin, eta honako gai hauek planteatzen dira: nolakoa izango da Euskal Herria 2040. urtean? Zer esaten digute joera demografikoek? Zenbat jende biziko da? Adinekoen elkarte batera goaz? Zer eragin du horrek zainketen ereduan eta pentsioetan? Eta lurralde-orekan? Eta euskaraz? Eta hirien antolaketan? Etorkizuna zein den eta nola nahi dugun jakin behar dugu, etorkizunari aurrea hartzeko.

Profesionales

Proyecto

EH2040: Demografía, territorio, cuidado, idioma

  Fecha:
 Tipo: Jornada
 Línea de conocimiento: 
 Localización: Usurbil - Residencia Artzabal

Jornada organizada por la Universidad Vasca de Verano (UEU), Jakin y el ayuntamiento de Usurbil con #ElkarEkin, en la que se plantean cuestiones como las siguientes: ¿Cómo será el País Vasco en el año 2040? ¿Qué nos dicen las tendencias demográficas? ¿Cuánta gente vivirá? ¿Vamos a una sociedad de mayores? ¿Qué impacto tiene eso en el modelo de cuidados y en las pensiones? ¿Y en equilibrio territorial? ¿Y en euskera? ¿Y en la organización de las ciudades? Tenemos que saber cuál es el futuro y cómo queremos que sea para anticiparnos a lo que hay futuro.

Profesionales

Proyecto

Aldaketa demografikoa: prest al gaude 100 urte bizitzeko?

  Fecha:
 Tipo: Jornada
 Línea de conocimiento: 
 Localización: Barcelona

Ugalkortasun baxu iraunkorrak eta bizi-itxaropenaren gorakadak, Espainian eta mendebaldeko herrialde gehienetan, populazioaren zahartze-prozesua (erlatiboa eta absolutua) bizkortu du, gizateriaren historian inoiz ezagutu gabeko mailetaraino. Gurea bezalako gizarteetan, eraldaketa hori larriagotu egiten da baby boom-aren belaunaldiak zahartzarora iristean. Horrek guztiak kolokan jar dezake ongizate-estatuaren iraunkortasuna, baliabideak belaunaldien artean modu solidarioan banatzen dituen erakunde-engranajea, kotizazioen, zergen eta transferentzien bidez.

Profesionales

Cambio demográfico: ¿Estamos preparados para vivir 100 años?

  Fecha:
 Tipo: Jornada
 Línea de conocimiento: 
 Localización: Barcelona

La persistente baja fecundidad y el aumento de la esperanza de vida en España y en la mayoría de países occidentales ha acelerado el proceso de envejecimiento (relativo y absoluto) de la población hasta niveles jamás conocidos en la historia de la humanidad. En sociedades como la nuestra, esta transformación se agrava con la llegada a la vejez de las generaciones del baby boom.

Profesionales