Inicioentorno

entorno

Arkitektura eta zahartzaroa: Golden Agerako joera berriak

  Fecha:
 Tipo: Webinar
 Línea de conocimiento: 

Kalkuluen arabera, Europan, 65 urtetik gorako pertsonen kopurua 101 milioitik (2018an) 149 milioira (2050ean) igaroko da. Ondo zahartzeko aukera faktore askoren araberakoa da, baina, zalantzarik gabe, inguruneak berebiziko garrantzia du. Adinekoentzako arkitektura da eta izango da gehien eskatzen den tipologietako bat, eta eskaera handi horri erantzun ahal izateko, arkitektoak haren ezaugarri espezifikoak ezagutu behar ditu: banaketak, bolumetriak, materialak, araudiak. Espainiako Marka Berrituen Foroak gai horri buruz gehiago ikasteko aukera ematen digu aditu profesionalen eskutik.

Profesionales

Arquitectura y Envejecimiento: Nuevas tendencias para la Golden Age

  Fecha:
 Tipo: Webinar
 Línea de conocimiento: 

Se estima que, en Europa, el número de personas mayores de 65 años pasará de 101 millones, en el 2018, a 149 millones, en 2050. La posibilidad de envejecer bien depende de muchos factores, pero, sin duda, el entorno juega un papel fundamental.

Profesionales

Architecture and Ageing: New trends for the Golden Age

  Fecha:
 Tipo: Webinar

It is estimated that the number of people over 65 in Europe will increase from 101 million in 2018 to 149 million in 2050. The possibility of ageing well depends on many factors, but the environment undoubtedly plays a key role. Architecture for the elderly is and will be one of the most sought-after typologies and, in order to respond to this strong demand, the architect must know its specific characteristics: layouts, volumetrics, materials, regulations...

Profesionales