HasieraIkerkuntzaProiektuakEtxean bezala: pertsonengan oinarritutako zerbitzuen hornikuntzarantz

Etxean bezala: pertsonengan oinarritutako zerbitzuen hornikuntzarantz

Proyectos

 Ikertzaile nagusia:
Erkuden Aldaz, Judith Salazar
 Taldea:
Lan-paketeen arduradunak: Gerardo Amunarriz , Penélope Castejón Villarejo, Maria Francesca Cerdó, Cristina Buiza, Elisa Pozo, Marian Hernández, Maider Azurmendi, Paula García, Álvaro García, Kristina Etxeberria, Gorka Alías

Proiektu honek egoitza-zentroak pertsonarengan arreta zentratzeko eraldaketa-ibilbide bat sortu nahi du. Bizitegi-inguruneetan bizi diren pertsonen ongizatea sustatzen duten alderdietatik abiatuta, proiektuak pertsonengan oinarritutako inguruneetarantz egin nahi du aurrera, haientzat esanguratsua eta ongizatea dakarrena den aldetik.

Horretarako, proiektua elkarren artean lotutako hamar lan-paketetan egituratzen da. Lehenik eta behin, zaintza ona orientatzeko eredu bat sortuko da, pertsonen lehentasunetatik, eskura dagoen ebidentziatik eta proiektuko taldeak egoitza-arretaren eredua eraldatzeko prozesuetan eskuratutako ikaskuntzetatik abiatuta. Proposatutako eredua, dimentsio bakoitzetik eta ikuspegi sistemiko batetik, Asturiasen eta Euskadin ezarriko da, haren eragina ebaluatuz eta gaur egun dauden erronkei ebidentzia enpirikotik erantzunak emanez. Azterlanean zehar eskuratutako ikaskuntzek atariko eredua aldatzeko eta proiektuaren ondoriozko eraldaketa-eredua eratzeko balioko dute.

Ereduaren lehen dimentsioan, tratu onarekin, pertsonalizazioarekin eta bizitza esanguratsuarekin lotutako dimentsioan, partaidetzaz berrikusiko dira pertsonek eskatzen duten tratuarekin lotutako funtsezko elementuak, taldeak metodologia gogoetatsuetatik prestatzeko eta egungo praktika profesionalak eskubideetan eta eguneroko bizitzan tratu onean oinarritutako beste batzuetara aldatzeko prozesuan laguntzeko.

Inguruneak eta giroak bizitza esanguratsu baterako egokitzea izango da proposatutako ereduaren beste jarduketa-ardatz bat. Eredu horretan, espazio fisikoaren diseinuarekin lotutako elementu garrantzitsuen berrikuspen parte-hartzailea izango da pertsonen intimitatea babestuko duten eta bizikidetza-unitatearen barruan zein kanpoan harremanak sustatuko dituzten giro pertsonalizatuak eta esanguratsuak lortzeko abiapuntua.

Antolamendu-dimentsioak funtsezko antolamendu-elementuei buruzko azterketa eta ezarpena hartuko ditu kontuan, hala nola profesionalen ratio egokiak, konpetentzia eta diziplina profesionalen identifikazioa eta erabiltzaileen kopurua eta ezaugarriak, besteak beste, eta interes handiko galderei erantzuten saiatuko da, egoitza-zentroetatik pertsonengan oinarritutako inguruneetara aldaketa sakona egiten ari den une honetan. Horretarako, beharrezkoa izango da ikastetxeetan dauden eragile guztien artean antolaketa-kultura partekatua sortzea.

Beste lan-ardatz garrantzitsu bat zentroen eta komunitatearen arteko harremana izango da, komunitatearen parte den aldetik eta egoitzen muga fisikoetatik haratago balioa ematen duen erakundea den aldetik, nahi ez diren instituzionalizazio-prozesuak prebenitzeko helburuan modu aktiboan lagunduz.

Jarduera horiek guztiak barruan eta kanpoan ebaluatuko dira, eta, horretarako, hainbat metodologia eta teknika erabiliko dira, proiektuaren ondoriozko eraldaketa-eredua definitzeko, zainketetan esku hartzen duten pertsonen ongizatean duen eragina ezagutzeko eta aldaketa bultzatuko duten politika publikoak bideratuko dituen ezagutza sendoa sortzeko.