Iniciogerontología

gerontología

Gerontologia Britainiar Elkartearen 53. Kongresua

  Fecha:
 Tipo: Congreso
 Línea de conocimiento: 
 Localización: Newcastle

Britainia Handiko Gerontologia Elkartearen Urteko Konferentziak mundu osoko 400 ordezkari inguru erakartzen ditu, besteak beste, akademikoak eta zahartzearekin lotutako hainbat gairen inguruan interesa duten pertsonak.

Aurten, Newcastleko Unibertsitateko Centre for Ageing and Inequalities zentroak antolatutako hitzorduan, "New Directions in Ageing and the Life Course" (Norabide berriak zahartzean eta bizi-zikloan) jarri du arreta.

Profesionales

Proyecto

53 Congreso de la Sociedad Británica de Gerontología

  Fecha:
 Tipo: Congreso
 Línea de conocimiento: 
 Localización: Newcastle

La Conferencia Anual de la Sociedad Británica de Gerontología atrae a unos 400 delegados de todo el mundo, entre los que se encuentran académicos y otras personas interesadas en una amplia gama de cuestiones relacionadas con el envejecimiento. 

Este año a cita, organizada por el Centre for Ageing and Inequalities de la Universidad de Newcastle, pone el foco en las "New Directions in Ageing and the Life Course" (Nuevas direcciones en el envejecimiento y el ciclo de vida).

Profesionales

Proyecto

Erizainaren Nazioarteko Eguna ospatzeko ekitaldia

  Fecha:
 Tipo: Jornada
 Línea de conocimiento: 
 Localización: Salón de Grados de la Facultad de Medicina y Enfermería de Donostia de la Universidad del País Vasco

Datorren ostiralean, maiatzak 10, Euskal Herriko Unibertsitateak Erizainaren Nazioarteko Eguna ospatuko du, geriatrian eta gerontologian lan egiten duten erizain guztiei aitorpen sinbolikoa eginez. Ekitaldia Medikuntza eta Erizaintza Fakultateko Donostia/San Sebastian Ataleko Gradu Aretoan izango da eta 12:00etan hasiko da. Streaming bidez ere jarraitu ahal izango da (informazioa eta esteka erantsitako dokumentuan daude).

Acto de celebración del Día Internacional de la Enfermería

  Fecha:
 Tipo: Jornada
 Línea de conocimiento: 
 Localización: Salón de Grados de la Facultad de Medicina y Enfermería de Donostia de la Universidad del País Vasco

El próximo viernes 10 de mayo, la Universidad del País Vasco va celebrar el Día Internacional de la Enfermera con un reconocimiento simbólico a todas las enfermeras que trabajan en el ámbito geriátrico y gerontológico.

Desde Matia participarán nuestras compañeras homenajeadas Karol Machiñena, Maria Dolores Martínez y Jaione Elexpuru.

El acto se desarrollará en el Salón de Grados de la Sección Donostia/San Sebastián de la Facultad de Medicina y Enfermería y comenzará a las 12:00. También se podrá seguir en streaming.

Adinekoen bizi-kalitatea hobetzeko laguntza eta zainketei buruzko ikuspegiak

  Fecha:
 Tipo: Curso
 Línea de conocimiento: 
 Localización: Centro Sociocultural O Vello Cárcere de Lugo

Espainiako Gurutze Gorria Katedrak (USC) udako ikastaro hau ematen du. Ikastaroaren gaiek aukera emango dute adinekoei zuzendutako gizarte-laguntzak eta zaintza sanitarioak zein soziosanitarioak modu kritikoan aztertzeko, bai eta hobetzeko politikak edo ekintzak proposatzeko ere, gero eta konplexutasun eta teknologizazio handiagoko gizarte-testuinguru batean.

Hauek izango dira eduki nagusiak:

Profesionales

Perspectivas sobre apoyo y cuidados para la mejora de la calidad de vida en personas mayores

  Fecha:
 Tipo: Curso
 Línea de conocimiento: 
 Localización: Centro Sociocultural O Vello Cárcere de Lugo

La Cátedra Cruz Roja Española USC imparte este curso de verano cuyas temáticas permitirán analizar de modo crítico los apoyos sociales y los cuidados, tanto sanitarios cómo sociosanitarios, orientados a las personas mayores y proponer políticas o acciones de mejora en un contexto social de complejidad y tecnologización creciente.

Los principales contenidos serán:

Profesionales

Gerontologia eta Geriatriako Nazioarteko XXXIII. Biltzarra: Bakardadea eta gizarte-isolamendua. Erronka eta baliabide berriak

  Fecha:
 Tipo: Congreso
 Línea de conocimiento: 
 Localización: Museo Verbum - Vigo

Isolamendu soziala eta bakardadea modu zehatzean neurtzea zaila den arren, 50 urteko edo gehiagoko heldu asko sozialki isolatuta daudela edo beren osasuna arriskuan jartzen duten moduetan bakarrik sentitzen direla erakusten duen ebidentzia handia dago. Adinekoek bakardadea eta isolamendu soziala izateko arrisku handiagoa dute, litekeena baita bakarrik bizitzea, senideak edo lagunak galtzea, gaixotasun kronikoak izatea eta entzumen-galera bezalako faktoreei aurre egitea.

Profesionales

XXXIII Congreso Anual Internacional de Gerontología y Geriatría: Soledad y aislamiento social. Nuevos retos y recursos

  Fecha:
 Tipo: Congreso
 Línea de conocimiento: 
 Localización: Museo Verbum - Vigo

Aunque es difícil medir el aislamiento social y la soledad de manera precisa, existe una fuerte evidencia de que muchos adultos de 50 años de edad o más están socialmente aislados o se sienten solos en maneras que ponen en riesgo su salud. Las personas mayores están en mayor riesgo de soledad y aislamiento social porque es más probable que enfrenten factores como vivir solos, perder familiares o amigos, tener enfermedades crónicas y pérdida auditiva.

Profesionales

Espainiako Geriatria eta Gerontologia Elkartearen 63. kongresua (SEGG). Zahartze osasungarria: erronka partekatua

  Fecha:
 Tipo: Congreso
 Línea de conocimiento: 
 Localización: Pamplona

Iruñean, geriatriako eta gerontologia sozial eta biologikoko espezialistarik onenak bilduko dira, bai nazionalak, bai mundu osoan erreferentzia direnak, denei axola zaienaz hitz egiteko: nola zahartu hobeto eta nola denok lagundu hori lortzeko.

Profesionales

Proyecto

63º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). Envejecimiento saludable: un reto compartido

  Fecha:
 Tipo: Congreso
 Línea de conocimiento: 
 Localización: Pamplona

En Pamplona se van a reunir los mejores especialistas de la geriatría y gerontología social y biológica, tanto nacionales como de referencia mundial, para hablar de lo que importa a todos: cómo envejecer mejor y cómo todos podemos colaborar para conseguirlo.

Profesionales

Proyecto

Páginas