Homegerontología

gerontología

Adinekoen bizi-kalitatea hobetzeko laguntza eta zainketei buruzko ikuspegiak

  Date:
 Type: Course
 Line of Knowledge: 
 Location: Centro Sociocultural O Vello Cárcere de Lugo

Espainiako Gurutze Gorria Katedrak (USC) udako ikastaro hau ematen du. Ikastaroaren gaiek aukera emango dute adinekoei zuzendutako gizarte-laguntzak eta zaintza sanitarioak zein soziosanitarioak modu kritikoan aztertzeko, bai eta hobetzeko politikak edo ekintzak proposatzeko ere, gero eta konplexutasun eta teknologizazio handiagoko gizarte-testuinguru batean.

Hauek izango dira eduki nagusiak:

Professionals

Perspectivas sobre apoyo y cuidados para la mejora de la calidad de vida en personas mayores

  Date:
 Type: Course
 Line of Knowledge: 
 Location: Centro Sociocultural O Vello Cárcere de Lugo

La Cátedra Cruz Roja Española USC imparte este curso de verano cuyas temáticas permitirán analizar de modo crítico los apoyos sociales y los cuidados, tanto sanitarios cómo sociosanitarios, orientados a las personas mayores y proponer políticas o acciones de mejora en un contexto social de complejidad y tecnologización creciente.

Los principales contenidos serán:

Professionals

Gerontologia eta Geriatriako Nazioarteko XXXIII. Biltzarra: Bakardadea eta gizarte-isolamendua. Erronka eta baliabide berriak

  Date:
 Type: Congress
 Line of Knowledge: 
 Location: Museo Verbum - Vigo

Isolamendu soziala eta bakardadea modu zehatzean neurtzea zaila den arren, 50 urteko edo gehiagoko heldu asko sozialki isolatuta daudela edo beren osasuna arriskuan jartzen duten moduetan bakarrik sentitzen direla erakusten duen ebidentzia handia dago. Adinekoek bakardadea eta isolamendu soziala izateko arrisku handiagoa dute, litekeena baita bakarrik bizitzea, senideak edo lagunak galtzea, gaixotasun kronikoak izatea eta entzumen-galera bezalako faktoreei aurre egitea.

Professionals

XXXIII Congreso Anual Internacional de Gerontología y Geriatría: Soledad y aislamiento social. Nuevos retos y recursos

  Date:
 Type: Congress
 Line of Knowledge: 
 Location: Museo Verbum - Vigo

Aunque es difícil medir el aislamiento social y la soledad de manera precisa, existe una fuerte evidencia de que muchos adultos de 50 años de edad o más están socialmente aislados o se sienten solos en maneras que ponen en riesgo su salud. Las personas mayores están en mayor riesgo de soledad y aislamiento social porque es más probable que enfrenten factores como vivir solos, perder familiares o amigos, tener enfermedades crónicas y pérdida auditiva.

Professionals

Espainiako Geriatria eta Gerontologia Elkartearen 63. kongresua (SEGG). Zahartze osasungarria: erronka partekatua

  Date:
 Type: Congress
 Line of Knowledge: 
 Location: Pamplona

Iruñean, geriatriako eta gerontologia sozial eta biologikoko espezialistarik onenak bilduko dira, bai nazionalak, bai mundu osoan erreferentzia direnak, denei axola zaienaz hitz egiteko: nola zahartu hobeto eta nola denok lagundu hori lortzeko.

Professionals

Project

63º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). Envejecimiento saludable: un reto compartido

  Date:
 Type: Congress
 Line of Knowledge: 
 Location: Pamplona

En Pamplona se van a reunir los mejores especialistas de la geriatría y gerontología social y biológica, tanto nacionales como de referencia mundial, para hablar de lo que importa a todos: cómo envejecer mejor y cómo todos podemos colaborar para conseguirlo.

Professionals

Project

Erizaintza geriatrikoa Matian: ezagutza sortuz eta eremu soziosanitarioan berrikuntzak eginez

  Date:
 Type: Conference
 Line of Knowledge: 
 Location: Bermingham Ospitalea

Bermingham Ospitaleak antolatutako jardunaldia, geriatrian interesa duten erizaintzako profesionalei eta ikasleei zuzendua. Matian nola lan egiten den eta Matian erizaintza geriatrikoaren lanbidean etorkizunerako planteatzen diren erronkak ezagutzeko kezka duten pertsonentzat.

Formulario de Inscripción

En el caso de no ir ligado a una entidad escribir interés personal

In compliance with the provisions of current regulations on the Protection of Personal Data, the Responsible for the Treatment is the FUNDACIÓN MATÍA, Pº de los Pinos 35, 20018 Donostia-S. Sebastián, CIF: G20053583, Telephone: 943317100, e-mail:  info@matiafundazioa.net

The basis for the treatment of the data is the consent of the user and the purpose of the treatment is to answer your question or suggestion. The data will be kept as long as the relationship is maintained and its deletion is not requested and in any case in compliance with the statutory limitation periods that may apply No data will be transferred to third parties, except legal obligation and international transfers of such data are not provided. You can exercise your rights of access, rectification, deletion, portability and limitation or opposition by writing to LA FUNDACIÓN MATÍA, SA, at the address indicated above as well as to complain to the Control Authority (Spanish Agency for Data Protection: www .agpd.es).

Other Professionals

La enfermería geriátrica en Matia: Generando conocimiento e innovando en el ámbito socio sanitario

  Date:
 Type: Conference
 Line of Knowledge: 
 Location: Hospital Bermingham

Jornada organizada por el Hospital Bermingham dirigida a profesionales y alumnos de enfermería con interés en la geriatría. Que tengan inquietud por conocer cómo se trabaja y los retos a futuro que se plantean en la profesión de enfermería geriátrica en Matia.

Programa de la Jornada:

9.00h - 9:15h: Llegada

Formulario de Inscripción

En el caso de no ir ligado a una entidad escribir interés personal

In compliance with the provisions of current regulations on the Protection of Personal Data, the Responsible for the Treatment is the FUNDACIÓN MATÍA, Pº de los Pinos 35, 20018 Donostia-S. Sebastián, CIF: G20053583, Telephone: 943317100, e-mail:  info@matiafundazioa.net

The basis for the treatment of the data is the consent of the user and the purpose of the treatment is to answer your question or suggestion. The data will be kept as long as the relationship is maintained and its deletion is not requested and in any case in compliance with the statutory limitation periods that may apply No data will be transferred to third parties, except legal obligation and international transfers of such data are not provided. You can exercise your rights of access, rectification, deletion, portability and limitation or opposition by writing to LA FUNDACIÓN MATÍA, SA, at the address indicated above as well as to complain to the Control Authority (Spanish Agency for Data Protection: www .agpd.es).

Other Professionals

32 Congreso Anual Internacional de Xerontología e Xeriatría: Atención Gerontológica y Geriátrica: edadismo y principios éticos

  Date:
 Type: Congress
 Line of Knowledge: 
 Location: Pazo da Cultura de Pontevedra

La Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría ha elegido la ciudad de Pontevedra para organizar su 32 Congreso y debatir de manera conjunta acerca del lema elegido para esta ocasión: “Atención Gerontológica y Geriátrica: edadismo y principios éticos”, tema de absoluta actualidad..

Professionals

Related Publications

Gerontologia eta Geriatriako XVIII. Kongresu argentinarra

  Date:
 Type: Congress
 Location: Online

Argentinako Gerontologia eta Geriatria Elkarteak antolatutako hitzorduaren helburua da zientzialariak, profesionalak eta zahartzaroarekin eta zahartzaroarekin konprometituta dauden ikasleak animatzea programatutako jardueren esparruan ikerketa-lanetan, laguntza-esperientzietan eta komunikazioetan egindako aurrerapenak partekatzera.

Nerea Galdona, Matia Institutuan ikertzailea eta Sendian eta PECE proiektuen arduraduna, azaroaren 27an "arreta jartzen zaintzen duten senideengan" izeneko konbersatorioan parte hartuko du. Ezinbesteko laguntza ekonomiko, sozial eta komunitarioak ".

Professionals

Pages