HasieraArgitalpenakArreta tradizionala duen dementzia duen pertsona-talde baten eta pertsona ardatz duen arreta duen talde baten inplikazioa aztertzea

Arreta tradizionala duen dementzia duen pertsona-talde baten eta pertsona ardatz duen arreta duen talde baten inplikazioa aztertzea

  Urtea:
2016
 Ezagutza lerroa: Plangintza eta arreta ereduak
 Egilea: Suarez, N., Mondragón, G., García, A., Diaz - Veiga, P., Sancho, M.
Imagen: 
Imagen Publicacion

Bizitegi-ingurunean dementzia duten pertsonek apatia-maila handia eta ingurunearekiko deskonexioa dute. Estimulaziorik eza eta jarduera pertsonalizatuen maiztasun txikia, egoitza-zentroen ezaugarriak, portaera horiek errazten dituzten testuinguru-elementuak izan daitezke. Pertsonan oinarritutako arreta-ereduak (MACP) pertsonek beren baliabideekin, interesekin eta premiekin bat datozen eguneroko jardueretan parte hartzea sustatzen du. Ikerketa honen helburua da unitate psikogeriatrikoetan bizi diren 2 erabiltzaile-taldetan eguneroko jardueretan inplikatzeko eta desinplikatzeko portaeren maiztasuna alderatzea, talde horietako batek eredu tradizionalaren arabera lagunduta eta besteak MACPren arabera.

Azterlanean, narriadura kognitiboa duten eta unitate psikogeriatrikoetako egoiliarrak diren 28 subjektuk parte hartu zuten: 14 erabiltzailek unitate tradizional bat erabili zuten (kontrol-taldea) eta 14k MACP (talde esperimentala). Taldeak baliokideak izan ziren narriadura kognitiboari, gaitasun funtzionalei eta sartzeko gaitasunei dagokienez. Inplikazio/Engagement Erregistroa erabili zen bi taldeetan inplikazio-portaeren 12 kategorien maiztasuna behatzeko 2 aldi desberdinetan: MACPrekin lotutako esku-hartzeen aurretik eta esku-hartzeak hasi eta 18 hilabetera.

Bi talde horiek beren inplikazio-portaeren maiztasuna areagotu zuten post aldian; hala ere, talde esperimentalak desinplikazio-portaerak murriztu zituen, eta kontrol-taldeak, berriz, areagotu.

Datuekin bat etorriz, MACPrekin lotutako esku-hartzeek ingurunearekiko deskonexio-portaerak minimiza ditzakete bizitegi-testuinguruan, pertsonak testuinguruarekin lotuz eta eguneroko bizitzako jardueretan parte hartzea eta inplikatzea erraztuz.

Profesionalak

Álvaro García
Álvaro García Ikertzailea
Fotografía de Pura Diaz-Veiga
Pura Díaz Veiga Ezagutza zabaltzeko aholkularia
Mayte Sancho
Mayte Sancho Plangintza gerontologikoan aditua

Beste profesional batzuk