HasieraArgitalpenakDementziaren egoera kognitiboaren ebaluazio laburra estadio aurreratuetan: Severe Mini-Mental State Examination-en balidazio espainiarraren atariko emaitzak

Dementziaren egoera kognitiboaren ebaluazio laburra estadio aurreratuetan: Severe Mini-Mental State Examination-en balidazio espainiarraren atariko emaitzak

  Urtea:
2011
 Ezagutza lerroa: Arlo psikosoziala
 Egilea: Buiza, C., Navarro, A., Diaz – Orueta, U., Gonzalez, M. F., Alaba, J., Arriola, E., Hernandez, C., Zulaiza, A., Yanguas, J.
Imagen: 
Portada artículo

Sarrera
Dementzia aurreratuak dituzten pazienteen ebaluazio kognitiboa behar bezala betetzen ez den premia bat da; beraz, beharrezkoa da egoera kognitiboari eta subjektu horiek oraindik dituzten baliabideei buruzko informazioa lortzeko tresnak garatzea. Lan honek Severe Mini-Mental State Examination (SMMSE) eskala gaztelaniara baliozkotzeko azterketa egiten du.

Materiala eta metodoak
Dementzia aurreratua zuten 47 subjektuk parte hartu zuten (Mini-Azterketa kognitiboa [MEC] < 11), Reisbergen Global Deterioration Scale, MEC, SMMSE eta Severe Cognitive Impairment Profile eskalekin ebaluatuak.

Emaitzak
Proba osatzen duten item guztiek bereizteko gaitasun ona erakutsi zuten. Probak barne-trinkotasun handia (α = 0,88) eta test-retest fidagarritasun ona (0,64-1,00; p < 0,01) eta epaileen artekoa (0,69-1,00; p < 0,01) erakutsi zituen, bai guztizko puntuaziorako, bai item bakoitzerako. Eraikitzearen baliozkotasuna MECekiko korrelazioaren bidez aztertu zen (r = 0,59; p < 0,01). Gainera, lagina MEC 0-5 eta MEC>5 duten subjektuen artean banatu zen, eta SMMSE eta MEC puntuazioen arteko korrelazioa adierazgarria zen MEC 0-5 taldean (R = 0,55; p < 0,05), baina ez MEC>5 dutenetan. Era berean, MECen ez baina SMMSEn puntuazio-aldeak aurkitu ziren GDSen hiru taldeen artean (5, 6 eta 7) (h = 11,1; p < 0,05).

Ondorioak
SMMSE narriadura kognitibo aurreratua ebaluatzeko tresna bat da, eta MECaren beheko neurketa-tartea handitzen du, "Lurzoru-efektua" saihestuz. Gure emaitzetatik abiatuta, tresna baliozkotzat eta fidagarritzat jo daiteke, baita azkar eta erraz administratu ere.